Medicinsk viktminskning
423600146_433751965895187_2302131277686955931_n

Ta del av vårt program för viktminskning

Viktnedgång har aldrig varit så enkelt! Effektiv metod utan kirurgi eller dyra behandlingar. Ta del av vårt viktminkningsprogram med hälskontroll och börja din resa mot ett sundare liv. Utforska kraften i medicinsk viktnedgång!

Hur fungerar det?

Hur många kg kommer jag tappa?


Ditt engagemang och personliga preferenser är avgörande för framgången med att minska i vikt. Studier visar att med hjälp av de senaste viktminskningsmedicinerna kan en genomsnittlig reduktion i kroppsvikt på ungefär 15% uppnås inom ett år.

Det finns ingen universell metod för viktminskning som passar alla. Det är essentiellt för personer som går ner snabbt i vikt att de lägger krut på att bevara muskelmassan. Detta kan uppnås genom regelbunden träning och att äta en kost rik på protein. Detta steg är viktigt för att förhindra att man förlorar mer muskler än fett.

De som strikt begränsar sitt kaloriintag förvänta sig att förlora ungefär 10-25 kilogram redan under de första tre månaderna.

Vad inkluderas?

Vår tjänst är utformad för att ge dig en nystart i livet och starta en hälsosammare livsstil och vikt.


Tjänsten börjar med en initial konsultation med en erfaren läkare, där vi genomför en noggrann bedömning av ditt hälsotillstånd som inkluderar vägning, mätning, blodtryckskontroll samt blodprover. Detta första steg är avgörande för att skapa en personlig plan som passar just dina behov och mål.

Beroende på det program du och din läkare väljer, ingår också förskrivning av läkemedel med möjlighet till 3, 6, 9 eller 12 uttag. Det är viktigt att notera att själva läkemedlet inte ingår i vår tjänst och måste bekostas separat av patienten vid uttag på valfritt apotek. Detta pga. svensk lagstiftning endast tillåter apotek att sälja läkemedel.Upptäck medicinsk viktnedgång för dig som har testat allt. 

Har du kämpat med viktnedgång länge och ser inte det resultat du önskar? Du är inte ensam. 


Börja din resa till en hälsosammare livsstil och gå ner i vikt med vårt medicinska viktprogram. Vem är kandidat?

Vårt viktminskningsprogram är utformat för individer som känner sig redo och motiverade att genomgå en viktminskningsprocess.


Programmet riktar sig till personer i åldersgruppen 18 till 75 år som för närvarande har en kroppsvikt som klassificeras som övervikt.

För att säkerställa både din och behandlingens säkerhet och effektivitet, är det viktigt att deltagare inte är gravida eller planerar en graviditet under tiden de är aktiva i programmet. Du måste vara frisk i övrigt. 


Vi lägger stor vikt vid att anpassa våra strategier och metoder för att passa varje deltagares unika behov och mål, allt för att uppnå de bästa möjliga resultaten på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Så här fungerar det


Att påbörja ett medicinskt viktminskningsprogram har aldrig varit enklare

1.

Boka Konsultation

Boka konsultation med vår läkare som tar dig igenom hela processen.


I detta steg ingår invägning med BMI-kontroll samt blodtryckskontroll. Kostnad för konsultation 1 - 1000 kr. 

2.

Hälsokontroll + blodprover

Vi utför alltid en noggrann kartläggning av din hälsa och skickar därför alltid en remiss för provtagning hos Unilabs. Resultat visas normalt efter 1-3 arbetsdagar.

3.

Behandling

Ser resultatet bra ut, är vi nu redo för det första steget i ditt nya liv. Vi skickar ett sms till dig då allt finns redo att hämtas ut på närmsta apotek. OBS! kostnad för läkemedel tillkommer.

Hur fungerar läkemedlet 

Behandling baseras alltid på läkarens individuella bedömning för att passa varje unik patients behov bäst. Vanligtvis prioriteras användningen av de senaste medicinerna, kända som GLP1-analoger, Semaglutide.


GLP-1 analoger finns i olika former där Ozempic och Saxenda är de som används mest idag. Läkemedlet fungerar som en GLP-1-receptoragonist som selektivt binder till och aktiverar GLP-1-receptorn, målet för kroppseget GLP-1.


GLP-1 är ett fysiologiskt hormon som påverkar regleringen av glukos och aptit, och det kardiovaskulära systemet, på flera sätt. Effekterna på glukos och aptit medieras särskilt via GLP-1-receptorer i bukspottkörteln och i hjärnan.


Semaglutid minskar blodglukos på ett glukosberoende sätt genom att stimulera insulinutsöndringen och sänka glukagonutsöndringen när blodglukosen är hög. I den blodglukossänkande mekanismen ingår även en mindre fördröjning av magsäckens tömning i vilket bidrar till en ökad mättnadskänsla. 


Semaglutid ger minskad kroppsvikt och kroppsfettmassa genom sänkt energiintag, vilket inbegriper en minskad aptit överlag. Dessutom minskar semaglutid suget efter livsmedel med högt fettinnehåll.


GLP-1-receptorer uttrycks också i hjärtat, blodkärlen, immunsystemet och njurarna.

I kliniska studier hade semaglutid en fördelaktig effekt på plasmalipider, sänkte det systoliska blodtrycket och minskade inflammation. I djurstudier minskade semaglutid utvecklingen av ateroskleros genom att förebygga progression av plack i aorta och minska inflammationen i placken.

 

Priser & Program

1.


Medicinsk viktnedgång -

3 månader

2.


Medicinsk viktnedgång -

6 månader

3.


Medicinsk viktnedgång -

9 månader

4.


Medicinsk viktnedgång -

12 månader