Fettfrysning

Fettfrysning


Fettreducering med kyla är en skonsam och effektiv behandling för att bli av lokala fettdepåer på kroppen.

Med fettfrysning kan du göra det utan att behöva ta till kirurgi.

​Behandlingen passar områden där lokala fettdepåer är svåra att bli av med såsom dubbelhaka och kärlekshandtag på magen.


Vad innebär fettfrysning?


Med fettfrysning fryser vi ned behandlat område på till -10 grader. Kylan skadar fettcellerna (men inte omgivande vävnad) och fettsyrorna inne i fettcellen kristalliseras vilket leder till naturlig celldöd. Kroppen kommer sedan transportera bort de eliminerade fettcellerna på naturlig väg, en process som fortsätter upp till 3 – 6 månader efter behandlingen.

Vad kan man förvänta sig för resultat?


I genomsnitt kommer upp till 20% av fettcellerna i det behandlade området att elimineras. Det är vetenskapligt bevisat att de fettceller som dör av behandlingen inte kommer tillbaka (dock kan de kvarvarande fettcellerna i området fortfarande bli större om du går upp i vikt). Exakt hur mycket som kommer att försvinna är inget vi kan förutse eller garantera. Allt beror på hur mottaglig just din kropp och dina fettceller är. En del upplever att det är mer än 20%, en del mindre.

Vad kan man få för biverkningar?


Enligt de vetenskapliga studier som gjorts av fettfrysning finns det inga långsiktiga risker eller komplikationer av behandlingen. I samband med behandlingen kan man få blåmärken, rodnad, svullnad, ömhet och en del upplever ”stickningar” i det behandlande området men det försvinner efter några dagar upp någon vecka eller två. I vissa sällsynta fall kan hyperpigmentering efter blåmärken förekomma. Dessa försvinner men kan dröja sig kvar i flera månader.

Gör det ont?


Behandlingen är relativt smärtfri, man kan uppleva en övergående smärta efter behandlingen samt att man ofta kan va lite öm på området man behandlat.