Vaccination

UNDER UPPBYGGNAD

Medivacc Clinic- Vaccination & Resemedicin i Nyköping

Varmt välkommen till Medivacc Clinic, en ny modern vaccinklinik i Nyköping i anslutning till Medisqin Clinic i Nyköping. Du hittar oss i nyrenoverade lokaler i centrala Nyköping. Här arbetar både läkare och sjuksköterska med stor erfarenhet inom området.


Hos oss kan du boka tid för vaccinering mot bland annat TBE, bältros, vattkoppor och stelkramp. Vi guidar dig även i vilket vaccin du behöver inför din kommande resa. 


Inför ditt besök hos oss ska du fylla i en hälsodeklaration samt välja vilket vaccin du är intresserad av om du redan nu vet vilket läkemedel du ska ha. 

Denna tjänst finns tillgänglig från och med maj 2024

Våra Vaccin

Hepatit A + B


Mot Hepatit A och B finns ett vaccin som heter Twinrix. Det är ett kombinerat vaccin för båda hepatitformerna, och ges i tre doser. Två doser ges med 4 veckors mellanrum inför din resa. Den tredje påfyllnadsdos ges efter sex månaders mellanrum. Risken för att få hepatit finns i hela världen, men risken är större i låginkomstländer och är något vanligare i Asien, Sydamerika, Centralamerika, Östeuropa och Afrika.


PRISER:


Twinrix HepAB
VUXNA: 650 kr
*BARN: 540 kr

Kikhosta 


Kikhosta är en väldigt smittsam luftvägsinfektion som ger en långvarig och besvärlig hosta. För de yngsta spädbarnen kan kikhosta vara en mycket allvarlig och ibland livshotande sjukdom. Vaccination har minskat förekomsten av kikhosta kraftigt men sjukdomen förekommer fortfarande.


TBE


TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa via fästingen.


Du bör vaccinera dig mot TBE om du bor eller vistas mycket i ett riskområde. Barn kan bli vaccinerade mot TBE från ett års ålder.


Grundvaccinationen består av tre doser där dos två ges 1-3 månader efter dos ett, dos tre ges 5-12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen. Därefter rekommenderas revaccinering var 5:e år. Vattkoppor


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Tyfoidfeber


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Meningokocker


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Malaria


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Stelkramp


Vaccinationen mot stelkramp ges i form av ett kombinationsvaccin tillsammans med de andra vaccinationer som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdosen vid 5 års ålder ges tillsammans med vaccin mot difteri, kikhosta och polio. Påfyllnadsdosen i årskurs 8-9ges tillsammans med vaccin mot difteri och kikhosta.


Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år. Detta innebär att personer födda 2002 och senare bör ta den första påfyllnadsdosen i 35-årsåldern.

Polio


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Influensa


Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften, framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Du kan vaccinera dig mot fler sjukdomar vid samma tillfälle.


Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. Det gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk. Det gäller också om någon i din närhet har kraftigt nedsatt immunförsvar.Bältros


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Gula febern


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Rabies


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Denguefeber


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Difteri


Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett toxin. Toxinet kan skada flera organ, till exempel hjärtat och njurarna. Vaccinationsprogrammet mot difteri har haft en mycket god effekt och sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige.


Personer födda till och med 2001 följde ett annat vaccinationsschema och fick sin fjärde och sista vaccination mot difteri i 10-årsåldern. För dessa är det aktuellt med en första påfyllnadsdos i 30-årsåldern.


Mässling, Påssjuka & Röda hund


Barn erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund genom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Två doser erbjuds: en vid 18 månaders ålder och en dos i årskurs 1 eller 2. Den första dosen kan ges från 12 månaders ålder inom vaccinationsprogrammet.


Pneumokocker


Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka lunginflammation och öroninflammation, men också allvarliga infektioner såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.


Vissa grupper löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker. Från och med den 1 december 2022 ingår därför vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.


Prevenar13
VUXNA: 860 kr

Pneumovax
VUXNA: 400 kr

Apexxnar
VUXNA: 980 kr

Kolera


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Japansk encefalit


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Tuberkulos


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

RSV


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn More

Design process


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.