Håravfall
HÅRAVFALL
HÅRAVFALL
HÅRAVFALL
HÅRAVFALL

Behandla håravfall med PRP-behandling

Platelet Rich Plasma


PRP står för Platelet Rich Plasma, kallas även vampyrbehandling och är en naturlig behandling mot håravfall samt förbättrar hudstruktur vid till exempel acne-ärr, solskadad hy och rynkor.


 Med denna unika behandlingsmetod nyttjar man kroppens

egna blodplasma för att uppnå föryngring av hud, återskapande av vävnad samt stimulering av hårtillväxt.

Varför PRP och hur går behandlingen till?


Behandlingen innebär att blod tas från patienten. Därefter separeras de röda blodkropparna från blodplasman med hjälp av en centrifug. Blodplasman som består av blodplättar, stamceller och tillväxtfaktorer injiceras därefter i det önskade behandlingsområdet, det vill säga hud eller hårbotten. Detta leder bland annat till en ökad blodcirkulation till hårsäckarna vilket leder till cellförnyelse i hårbotten och därmed minskat håravfall. Kroppens egna celler återskapas och vävnaden byggs upp på nytt. PRP är ett utmärkt alternativ eller en kombinationsbehandling till en hårtransplantation då behandlingen väcker döende hårceller och på så sätt hjälper håret att stärkas och bibehållas. 


Förutom stimulering av hårceller bidrar även PRP-behandling till produktion av nytt kollagen- och elastin i huden,, det vill säga hudens absolut viktigaste proteiner som minskar i takt med åldrandet.  PRP injektioner i huden innebär en fastare och jämnare hud med ökad spänst och lyster och är en utmärkt behandling för dig som önskar behandlacne-ärr. I kombination med microneedling ses stora förbättringar av hudkvalitet. Studier har även visat att PRP motverkar nedbrytning av benstrukturen i ansiktet vilket förlångsammar åldrandet. 


För bästa resultat bör behandlingen ske som en behandlingskur, det vill säga tre behandlingar med 2-4 veckors mellanrum. Med tanke på att man måste ta hänsyn till hårsäckens livscykel kan det dröja upp emot 3-6 månader innan man ser resultat.

Se hur en PRP-behandling går till

1. Blod tas från patienten.

3. Genom centrifugering separeras blodplasma från de röda blodkropparna. 

2. Därefter placeras provröret med blod i en centrifug.

4. Blodplasman som består av stamceller, tillväxtfaktorer och blodplättar injiceras sen i huden. Dett aktiverar fibroplaster vilket leder till en ökad produktion av kollagen och elastin, våra viktigaste hudproteiner som successivt bryts ner i takt med åldrandet. 

5. Plasman kan även injiceras i hårbotten vilket leder till en ökad blodcirkulation till hårsäckarna vilket minskar håravfall. 

6. Behandlingen lämpar sig utmärkt för både män och kvinnor. Kombinera med microneedling för ännu bättre resultat av hudstrukturen alternativt testa MediSkin Clinics håravfallspaket där vi kombinerar PRP-behandling med inch trådar för ännu bättre resultat.